เกี่ยวกับเรา

ร้านค้าจำหน่าย KEEEN ออนไลน์ ดูแอนด์บี กรีนช็อป (DO AND BE GREEN SHOP) ดำเนินการและจัดทำโดย บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด เพื่อเป็นร้านค้าที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

 

"จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อตัวคุณ เพื่อคนที่คุณรัก เพื่อโลกของเรา... เริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราเอง" 

----- ดูแอนด์บี กรีนช็อป (DO AND BE GREEN SHOP) -----

" พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม "
----- บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด -----

               

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 52,230