KEEEN | น้ำยาชีวบำบัดภัณฑ์ คือ อะไร?

KEEEN | น้ำยาชีวบำบัดภัณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยน้ำมันปิโตรเลียมได้จำนวน 8 สายพันธุ์ +เอนไซม์ และสารเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน ไขมัน สารอินทรีย์ต่างๆทั้ง แป้ง โปรตีน น้ำตาล หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ  จากการวิจัยและพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำยาทำความสะอาด ขจัดคราบน้ำมัน และ บำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และภาคครัวเรือน ในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

KEEEN น้ำยาชีวบำบัดภัณฑ์ จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว อันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมไทย

โดยความร่วมมือระหว่าง KEEEN CO., LTD.
(บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค - BIOTEC)
และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. - NSTDA) 

Visitors: 50,903