KEEEN - วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ทั้งชนิดเม็ด และ ถุงบูม (Boom)

KEEEN - Oil Absorbent

วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ทั้งชนิดเม็ด และ ถุงบูม (Boom)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

เป็นสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติเคลือบด้วยสารดูดซับพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เหมาะสำหรับใช้บนพื้นผิวน้ำ ดูดซับเฉพาะน้ำมันไม่ดูดซับน้ำ จึงลอยอยู่ผิวน้ำไม่จมลงใต้น้ำ
 • ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้:

ใช้ KEEEN Oil Absorbent ช่วยดูดซับคราบน้ำมันลอยหนาที่ปนเปื้อนบนพื้นผิวน้ำ เพื่อขจัดคราบน้ำมันได้ง่ายขึ้น

 • Pellet ชนิดเม็ดใช้โรย เหมาะสำหรับใช้บริเวณที่มีน้ำ/น้ำมัน/หกเลอะไม่เป็นที่ ใช้โรยบริเวณที่มีน้ำมัน ไขมัน แหล่งน้ำ บริเวณไม่ใหญ่มาก เมื่อดูดซับน้ำมัน ต้องตักขึ้นเพื่อนำไปกำจัด
 • Boom ชนิดถุงบูม หรือ ถุงใส้กรอก เหมาะสำหรับวางล้อมใต้เครื่องจักร หรือบริเวณท่อน้ำทิ้ง บ่อบำบัด น้ำมันรั่วไหลในแหล่งน้ำธรรมชาติและมีปริมาณมาก อาทิ ทะเล แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการโยนลงไปในแหล่งที่มีน้ำมัน เมื่อดูดซับน้ำมันจนอิ่มตัว หยิบขึ้นมาเพื่อไปกำจัด
 • Board ชนิดแผ่น เหมาะสำหรับวางใต้เครื่องจักร หรือวางบนพื้นในจุดที่มี น้ำมัน สารเคมีเหลวกระเด็นเลอะประจำ เมื่อดูดซับน้ำมันจนไม่สามารถดูดได้ นำไปกำจัด.

ข้อพึงระวังหลังจากใช้:

KEEEN - OIL ABSORBENT : หลังจากที่ดุดซับน้ำมันแล้ว จะถือว่าเป็นของเสียอันตราย ต้องนำไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องต่อไป

วิธีเก็บรักษา:

ต้องเก็บให้มิดชิด อยู่ห่างจากความชื้น

คำเตือน/ข้อควรระวัง:

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

VDO แนะนำผลิตภัณฑ์ KEEEN วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ทั้งชนิดเม็ด และ ถุงบูม (ฺBoom) 


 • KEEEN วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ชนิดเม็ด ขนาดถัง 5 kg.
  KEEEN - วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ชนิดเม็ด ขนาดถัง 5 kg. ข้อมูลผลิตภัณฑ์: เป็นสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติเคลือบด้วยสารดูดซับพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิ...

 • KEEEN วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ชนิดบูม (Boom) แพ็ค 10 เส้น
  KEEEN - วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ชนิดบูม (Boom) แพ็ค 10 เส้น ข้อมูลผลิตภัณฑ์: เป็นสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติเคลือบด้วยสารดูดซับพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประ...

 • KEEEN วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ชนิดบูม (Boom) ขนาด 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร
  KEEEN - วัสดุดูดซับน้ำมัน Oil Absorbent ชนิดบูม (Boom) 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร ข้อมูลผลิตภัณฑ์: เป็นสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติเคลือบด้วยสารดูดซับพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่าง...
Visitors: 51,464