KEEEN - สูตร Parts Cleaner ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน เครื่องจักร

KEEEN - Parts Cleaner

สูตร Parts Cleaner ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน เครื่องจักร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

 • สูตรน้ำ water-base ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
 • เป็นสารชีวบำบัด ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันโดยเฉพาะหลากสายพันธุ์ รวมทั้งเอนไซม์ และสารย่อยสลายทางชีวภาพ
 • ใช้ขจัดคราบน้ำมันบนชิ้นงาน เครื่องจักร แม่พิมพ์ เป็นต้น สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงานทั่วไป
 • มีฤทธิ์เป็นกลาง ใกล้เคียงกับน้ำ ทำให้ปลอดภัย ไม่กัดกร่อนพื้นผิว และไม่ติดไฟ
 • ขจัด-บำบัด-และเยียวยา ในขั้นตอนเดียว ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติการใช้งาน :

ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน อะไหล่ แม่พิมพ์ กล่องใส่วัสดุ ท่อดูดควัน เป็นต้น สามารถใช้ได้กับเครื่องล้างอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงานทั่วไป สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

วิธีการใช้งาน:

ผสม KEEEN - Parts Cleaner กับน้ำในอัตราส่วน 1:20-1:100 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่อยู่บนพื้นผิวของชิ้นงาน หรือเครื่องจักร โดยพิจารณาจากลักษณะของกระบวนการล้าง ประเภทของพื้นผิวชิ้นงาน ระยะเวลา อุณหภูมิ รวมทั้งเหมาะกับเครื่องล้างอัตโนมัติ ชนิดฉีดพ่น

วิธีเก็บรักษา:

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท

คำเตือน/ข้อควรระวัง:

แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

VDO แนะนำผลิตภัณฑ์ KEEEN - น้ำยาล้างชิ้นงาน Parts Cleaner


 • KEEEN - Parts Cleaner น้ำยาล้างชิ้นงาน ขนาดถัง 5 ลิตร
  KEEEN - Parts Cleaner น้ำยาล้างชิ้นงาน ขนาดถัง 5 ลิตร สูตร Parts Cleaner ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน เครื่องจักร ข้อมูลผลิตภัณฑ์: สูตรน้ำ water-base ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นสารชีวบ...

 • KEEEN - Parts Cleaner น้ำยาล้างชิ้นงาน ขนาดถัง 20 ลิตร
  KEEEN - Parts Cleaner น้ำยาล้างชิ้นงาน ขนาดถัง 20 ลิตร สูตร Parts Cleaner ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน เครื่องจักร ข้อมูลผลิตภัณฑ์: สูตรน้ำ water-base ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นสารชีว...
Visitors: 51,464