KEEEN - สูตรทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ปลอดเชื้อ ในสายการผลิตอาหาร

KEEEN - Surface Cleaner Sensitivity

สูตรทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ปลอดเชื้อ ในสายการผลิตอาหาร 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

งานล้างภาชนะ อุปกรณ์ เพื่อการปลอดเชื้อ ทำความสะอาดกำจัดคราบไขมันได้ดี

 • ใช้ทำความสะอาดบริเวณปลอดเชื้อ และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไปในเวลาเดียวกัน
  เช่น สายการผลิตอาหาร ในห้องครัว ในโรงฆ่าสัตว์
 • ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สามารถย่อยสลาย ไขมัน โปรตีน เซลล์ลูโลส คาร์โบไฮเดรต
 • ช่วยเสริมประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสีย

วิธีการใช้ :

ถูพื้น: เจือจาง KEEEN ลงในถังน้ำ กรณีที่พื้นมีน้ำมันมาก ควรเททิ้งไว้ 30 วินาที ก่อนทำความสะอาดเครื่องถูพื้น: เจือจางด้วยอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วน หรือตามความเหมาะสมและเพื่อให้ได้ผลดีควรใช้กับน้ำอุ่นขจัดคราบไขมันและน้ำมัน: เจือจาง KEEEN ลงในถังน้ำ อัตราการเจือจางขึ้นอยู่กับ วิธีทำความสะอาดว่า ใช้ผ้าขี้ริ้วหรือแปรงชะล้าง หากต้องทำความสะอาดพื้นที่มีน้ำมันมาก ควรเททิ้งไว้ 1-2 นาที ก่อนทำความสะอาด

วิธีเก็บรักษา :

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท

คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)


 • KEEEN - Surface Cleaner Sensitivity ขนาด 5 ลิตร
  KEEEN - Surface Cleaner Sensitivity KEEEN - Surface Cleaner Sensitivity ขนาด 5 ลิตร สูตรทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ปลอดเชื้อ ในสายการผลิตอาหาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์: งานล้างภาชนะ อุปกรณ์ เพ...

 • KEEEN - Surface Cleaner Sensitivity ขนาด 20 ลิตร
  KEEEN - Surface Cleaner Sensitivity KEEEN - Surface Cleaner Sensitivity ขนาด 20 ลิตร สูตรทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ปลอดเชื้อ ในสายการผลิตอาหาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์: งานล้างภาชนะ อุปกรณ์ เ...
Visitors: 51,464