UMI - ODOR & GERM KILLER SPRAY ขนาด 150 ml.

UMI - ODOR & GERM KILLER SPRAY ขนาด 150 ml.

ฆ่าเชื้อรา ไวรัสและแบคทีเรีย ได้มากถึง 99.99% ขจัดกลิ่นอับบนพื้นผิวผ้า ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องทั่วๆ ไป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

 • ฆ่าเชื้อรา ไวรัสและแบคทีเรีย ได้มากถึง 99.99% 
 • ขจัดกลิ่นอับบนพื้นผิวผ้า ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องทั่วๆ ไป
 • ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากเครื่องปรับอากาศ หรือระบบทำความเย็น
 • ขจัดกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ต้นตอ ไม่ใช่เพียงแค่กลบกลิ่น
 • ปรับอากาศให้หอมสดชื่น 
 • ไม่ติดไฟ
 • ไม่มีสาร CFCs เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติการใช้งาน :

ใช้ทำความสะอาด ลดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคเชื้อรา อเนกประสงค์ทั่วไป เช่น ทำความสะอาดพื้น เช็ดล้างครัว ทำความสะอาดห้องน้ำ เช็ดถูพื้น เช็ดโต๊ะอาหาร เช็ดอุปกรณ์สำนักงาน เช็ดทำความสะอาดของเล่นและของใช้เด็ก ทำความสะอาดคราบสกปรกบนผ้าก่อนซัก ทำความสะอาดแอร์ (เครื่องปรับอากาศ)

คุณประโยชน์ :

 • ลดการใช้สารเคมี ทำให้ลดค่าใช้จ่ายแฝง ทั้งด้านสุขภาพของผู้ใช้และการบำบัดน้ำ
 • ลดปัญหากลิ่น ของเสีย และ น้ำเสีย

วิธีการใช้งาน:

การใช้งาน ออเดอร์ แอนด์ เจิมคิลเลอร์สเปรย์

 • งานฆ่าเชื้อโรค/ดับกลิ่น: ฉีดบริเวณที่ต้องการให้ทั่ว และทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วเช็ดทำความสะอาด
 • งานทำความสะอาดทั่วไป : ฉีดบริเวณที่สกปรก และเช็ดทำความสะอาด โดยไม่จำเป็นต้องล้างออก

  งดจำหน่าย

   *สินค้า UMI สามารถสั่งซื้อได้ทาง https://www.umibrand.com


 • UMI - ODOR & GERM KILLER SPRAY ขนาด 30 ml.
  UMI - ODOR & GERM KILLER SPRAY ขนาด 30 ml.ฆ่าเชื้อรา ไวรัสและแบคทีเรีย ได้มากถึง 99.99% ขจัดกลิ่นอับบนพื้นผิวผ้า ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องทั่วๆ ไปข้อมูลผลิตภัณฑ์ :ฆ่าเชื้อรา ไ...
Visitors: 28,627