KEEEN - สูตรทำความสะอาดและเสริมการบำบัดน้ำเสีย

KEEEN - Surface Cleaner F.O.G Digester

สูตรทำความสะอาดอเนกประสงค์และเสริมการบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD , COD , F.O.G (Fat Oil Grease)  

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

 • เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันโดยเฉพาะ* เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) มีฤทธิ์เป็นกลาง ใกล้เคียงกับน้ำ
 • ไม่กัดกร่อนพื้นผิว และไม่ติดไฟ
 • ลดปัญหาแมลงวัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นที่เกิดจากการสะสมของไขมัน
 • สามารถขจัดคราบสกปรก คราบน้ำมัน ไขมัน และสารอินทรีย์ ที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ขจัด-บำบัด-และเยียวยา ในขั้นตอนเดียว
 • สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • *มีเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ล้านเซลล์ต่อ มล.

คุณสมบัติการใช้งาน:

 • ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทำงานในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว
 • ขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ช่วยลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (BOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สามารถขจัดและบำบัดน้ำมัน ได้แก่ Benzene, Gasoline, Cutting Fluids, Fuel Oils, Jet Fuel, Lubricating Oil, Glycols, Diesel, Hydraulic Oil, Skydrol, Grease, Motor Oil และอื่น ๆ 

คุณประโยชน์:

 • ช่วยลดการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดที่เป็นอันตราย และ เป็นผลเสียต่อระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ช่วยเสริมจุลินทรีย์ลงในระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ตั้งแต่ต้นทาง
 • ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน จึงลดข้อกังวลและค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ
 • ลดข้อร้องเรียน ทั้งปัญหากลิ่น ของเสีย และ น้ำเสีย

วิธีการใช้งาน:

ผสม KEEEN สูตร Surface Cleaner F.O.G Digester กับน้ำ ในอัตราส่วน 1:20-1:100 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสกปรก

วิธีเก็บรักษา:

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท

คำเตือน/ข้อควรระวัง:

แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

VDO แนะนำผลิตภัณฑ์ KEEEN สูตรทำความสะอาดอเนกประสงค์ Surface Cleaner F.O.G Digester 

Visitors: 51,468