KEEEN - Oil Spill Control ขนาด 5 ลิตร

KEEEN - สูตรขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล Oil Spill Control ขนาด 5 ลิตร

สูตรขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล ปนเปื้อน ทั้งในแหล่งน้ำ ในดิน (Oil Spill Control) บรรจุถัง 5 ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันโดยเฉพาะ* เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช (สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเตา รวมทั้งสารอินทรีย์ต่างๆ

 • มีฤทธิ์เป็นกลาง
 • ไม่กัดกร่อนพื้นผิว ไม่ติดไฟ
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 • *มีเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ล้านเซลล์ต่อ มล.

คุณสมบัติการใช้งาน:

 • ใช้ขจัดคราบน้ำมันบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนคราบน้ำมัน ทั้งบนบก และในน้ำ
 • ใช้กับแหล่งน้ำ หรือพื้นดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถขจัดและบำบัดน้ำมัน ได้แก่ Benzene, Gasoline, Cutting Fluids, Fuel Oils, Jet Fuel, Lubricating Oil, Glycols, Diesel, Hydraulic Oil, Skydrol, Grease, Motor Oil และอื่น ๆ 

คุณประโยชน์:

 • ช่วยขจัดและย่อยสลายคราบน้ำมันบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนคราบน้ำมัน ทั้งบนบก และในน้ำ
 • ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน จึงลดข้อกังวลและค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ
 • ลดข้อร้องเรียน ทั้งปัญหากลิ่น ของเสีย น้ำเสีย และปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้งาน:

ผสมหัวเชื้อ KEEEN สูตรขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล(Oil Spill Control) กับน้ำในอัตราส่วน 1:40 – 1:100 ฉีดพ่นบริเวณปนเปื้อนน้ำมัน ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน (ควรปรึกษาวิธีการใช้ การคำนวณปริมาณหัวเชื้อให้เหมาะสมปริมาณน้ำมัน และประเภทของแหล่งปนเปื้อน เช่น ดิน, น้ำนิ่ง, น้ำไหล จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง)

วิธีเก็บรักษา:

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท


 • KEEEN - สูตรขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล Oil Spill Control ขนาด 20 ลิตร
  KEEEN -สูตรขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล Oil Spill Control ขนาด 20 ลิตรสูตรขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล ปนเปื้อน ทั้งในแหล่งน้ำ ในดิน (Oil Spill Control)บรรจุถัง 20 ลิตรข้อมูลผลิตภัณฑ์:เป็นสารชีว...
Visitors: 51,468