KEEEN - สูตรกำจัดกลิ่นบุหรี่ กลิ่นไอระเหย และ กลิ่นอับที่สะสม ตามที่ต่างๆ

KEEEN LOGO

LOGO KEEEN ประกอบไปด้วยโล่ หมายถึง เกราะป้องกัน และ EEE หมายถึง 

E — Ecology
E — Environment
E — Earth

KEEEN เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมตอบโจทย์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย K E E E N มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (CLEANING AND REMEDIATION) ภายในขั้นตอนเดียว
 
KEEEN เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทางด้านการวิจัยของไทยว่าการวิจัยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้วยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุตสาหกรรม แล้วนำมาศึกษาต่อยอดพัฒนาจนได้สารมหัศจรรย์ ที่เรียกว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์ (BIOREMEDIATION AGENT)” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการขจัดคราบน้ำมัน และคราบสิ่งสกปรกที่กำจัดยากในอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเป็นรายแรกของประเทศไทย (Industry Pioneer) ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable industrial management)
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 41,954