กรณีน้ำมันรั่วไหล จ.ระยอง ปี 2565

ประมวลภาพ การกำจัดคราบน้ำมันรั่วไหล จังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 27-30 ม.ค. 2565 

ด้วยผลิตภัณฑ์ KEEEN สูตร Oil Spill Control 

จุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน เป็นสารขจัดคราบน้ำมันชีวภาพ หรือ Bio dispersant 

ช่วยให้คราบน้ำมันย่อยสลายตาธรรมชาติได้รวดเร็วขึ้น จึงแก้ปัญหาได้ดีกว่าการใช้สารเคมี

สามารถใช้ได้กับงานทั่วไปทั้ง น้ำมันรั่วไหลจากเครื่องจักรในโรงงาน อู่ซ่อมรถ ศูนย์บริการรถยนต์ น้ำมันเครื่อไหลลงแหล่งน้ำ หรือ คราบน้ำมันจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ...

วิธีการที่จะให้การกำจัดคราบน้ำมันได้ผลดีที่สุดต้องฉีดพ่นน้ำยา KEEEN - Oil Spill Control ให้โดนคราบน้ำมันโดยตรง

สารประกอบทางชีวภาพจะแตกโมเลกุลของน้ำมันให้เล็กลง จากนั้นจะมีเอนไซม์และจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยน้ำมันได้ (จุลินทรีย์ย่อยน้ำมันจากงานวิจัยโดยศูนย์ Biotec สวทช. )

Visitors: 51,464